Blogi

  • Julkaistu 10.2.2017

    AVOT-hankkeeseen liittyy vuosina 2016 - 2018 toteutettava ulkopuolinen arviointi, jonka perimmäisenä tehtävänä on arvioida kehitettävän työelämälähtöisen avoimen korkeakouluopetuksen toimintamallin toimivuutta. Väliarvioinnissa tarkastelun kohteena oli, miten hanke ja siihen sisältyvät pilotit

  • Julkaistu 27.1.2017

    Osallistuin aikuiskoulutuksen ennakointihankkeen infotilaisuuteen 30.11.2016, jossa esiteltiin osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia alueellisesti liikenne- ja logistiikka-alan näkökulmasta. Tilaisuuden esitysmateriaaleihin voi tutustua verkossa. Tässä omat muistiinpanoni tapahtumasta ja lopussa ajateltavaa aikuiskoulutuksen haasteista