AVOT-hanke

Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT)-hanke kehittää avointa korkeakouluopetusta vastaamaan paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin. Tuemme työelämää avoimen korkeakouluopetuksen tarjonnalla paketoimalla sisällöt asiakaslähtöisiksi osaamiskokonaisuuksiksi.​​

​​Toimintamallia kehitetään vuosina 2015-2018 kolmen pilotin avulla, joita ovat IT-ala, sote-ala ja biotalous-ympäristöala. Osaamiskokonaisuuksien sisällöt kerätään kaikkien avointen yliopistojen ja avointen ammattikorkeakoulujen tarjonnasta. Tavoitteena on pysyvä toimintamalli ja siksi haluamme verkostoitua myös muiden alojen toimijoihin kanssa jo nyt

​​​​Työelämän yhteistyökumppanit ovat toimintamallin kehittämisessä tärkeitä sillä osaamiskokonaisuksia tehdään nimenomaan työelämän osaamistarpeisiin. Teemme yhteistyötä niin työelämän keskusjärjestöjen kuin yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa eri puolilla Suomea.

Hankepartnerit:

Turun yliopisto
Satu Hakanurmi (koordinaattori), satu.hakanurmi@utu.fi​

Diakonia-ammattikorkeakoulu
​​
Sirpa Ylönen, sirpa.ylonen@diak.fi

Helsingin yliopisto
Eeva-Riitta Koivunen, eeva-riitta.koivunen@helsinki.fi

Itä-Suomen yliopisto
Ulla Kekäläinen, ulla.kekalainen@uef.fi

Karelia-ammattikorkeakoulu
Helena Puhakka-Tarvainen, helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Maarit Korva, maarit.korva@jamk.fi

Jyväskylän yliopisto
Merja Karjalainen, merja.karjalainen@jyu.fi

Yrityssalo Oy
Anita Silanterä, anita.silantera@salo.fi

Åbo Akademi
Majlen Saarinen, majlen.saarinen@abo.fi​

Ota yhteyttä!

Rakennamme kasvu- ja rakennemuutosalojen osaamistarpeisiin vastaavaa ketterää avointa korkeakouluopetusta. Minkälaista uutta osaamista organisaatiosi kaipaa nyt ja tulevaisuudessa? Teemme monitieteisiä osaamiskokonaisuuksia, jotka luovat pohjaa tulevalle osaamiselle. Hankkeen aikana olemme kiinnostuneet erityisesti IT-alan, sote-alan ja biotalous-ympäristöalan osaamistarpeista ja etsimme yhteistyöyrityksiä ja organisaatioita ideoimaan osaamiskokonaisuuksia. Kerro ajatuksesi! Me otamme kopin ja viemme asiaa eteenpäin.