22 Aug

Tule mukaan Oppiminen tulevaisuudessa –tapahtumaan 10.10.2017

Kansalliset ja alueelliset työllisyystilanteen vaihtelut ja työelämän osaamisvaatimusten muutokset edellyttävät joustavaa aikuiskoulutusjärjestelmää. Nyt myös avoimelta korkeakoulutukselta odotetaan kiinteämmin työelämään kytkeytyvää koulutusta työelämässä toimiville tai väliaikaisesti työvoiman ulkopuolella oleville aikuisille.

Kun aloitimme AVOT-hanketta syksyllä 2015 elettiin Turun seudulla ikävien talousuutisten aikaa; Microsoft ajoi vauhdilla alas toimintaansa Salossa eikä uusia talouden airueita ollut näköpiirissä. Vuosi myöhemmin Varsinais-Suomessa elettiin jo positiivisen rakennemuutoksen kierteessä ja keskustelunaiheeksi on noussut osaavan työvoiman saanti erityisesti teknisillä aloilla.

Oppiminen tulevaisuudessa -tapahtuma tarkastelee oppimisen tulevaisuutta työelämän, koulutuksen ja yksittäisen ihmisen näkökulmasta. Perinteinen koulutus istuu huonosti työelämässä oppimisen tueksi eli vuoropuhelua ja uusia avauksia oppimisen ympäristöissä, menetelmissä ja toteutustavoissa tarvitaan lisää. AVOT-hankkeessa on pilotoitu osaamiskokonaisuuksien rakentamista olemassa olevasta avoimen korkeakouluopetuksen tarjonnasta. Perinteisesti oppiaineisiin rajautuva koulutustarjonta ei vastaa kaikkiin työelämästä nouseviin osaamistarpeisiin kun työssä edellytetään monialaista yhteistyötä ja ongelmanratkaisua. Oppiminen tulevaisuudessa -tapahtumassa tavoitteena on rakentaa uusia yhteistyöverkostoja ja osaamiskokonaisuuksia. Ole mukana ja kerro miten jatkamme. Ilmoittautuminen päättyy 3.10.2017.

Ohjelma:

9:00 – 9:30 Tervetulokahvit

9:30 – 11:30 Oppiminen tulevaisuudessa

9.30-10.00 Tulevaisuuden aikuiskoulutus ja digiteologia. Erkki Sutinen, Tulevaisuuden teknologioiden laitos/Turun yliopisto

10.00-10.20  Miten henkilöstöä kehitetään Euroopan parhaassa työpaikassa? Saana Rossi, Vincit

10.20-10.50 Työntekijöiden osaamistarpeet ja niiden kehittäminen. Laura Palmunen, Valmet Automotive.

10.50-11.10 Takaisin työelämään valmentajan avulla. Mari Sundström, Arffman Consulting Oy

11.10-11.30 Aamupäivän yhteenveto ja suunnan tarkennus

11.30-12.30 Lounas

12:30-14:00 Korkeakoulu-yritysyhteistyö

Mikä hyvää, mikä haasteellista?  Kolme case-esimerkkiä korkeakoulu-yritysyhteistyöstä.

14:00-14:30 Kahvitauko

14:30-16:00 Yritys- ja työelämän muutokset

14.30-15.00 Positiivinen ja negatiivinen rakennemuutos – kommentteja, havaintoja, löydöksiä? Juha Pusila,  ELY-keskus

15.00-15.30  Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja laatu. Hannele Seppälä, KARVI

15.30-16.00  Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoro

 

Oppiminen tulevaisuudessa -tapahtuman www.sivut ja ilmoittautuminen