13 Jun

YHTEISKEHITTÄMISELLÄ TULOKSIIN

AVOT-hankeen sote-pilotin toimijoiden havaintoja siitä, mitkä asiat edistivät tai estivät saumatonta yhteistoimintaa. Tämä kolmivuotinen hanke tarjosi aikaa ja mahdollisuuksia kohdata useammin ja välillä vähemmän muodollisesti oman pilotin toimijoita sekä muiden hankkeiden ja mallinnusryhmän väkeä. Tämä koettiin mahdollistavan ideointia ja innovointia enemmän kuin kovin tiiviisti “pakatut” lyhyet hankkeet. Myös osallistuminen hanketta lähellä oleviin, saman suuntaisiin  hankkeisiin ja tapahtumiin mahdollistui pidemmän aikaikkunan vuoksi.

Toinen havainto oli merkittävä yhteistyön, nimenomaan yhteisen kehittämisen näkökulmasta. Se, että opimme tuntemaan toisemme ja tutustuimme toistemme korkeakoulujen toimintatapoihin tarkemmin. Toiminnassa mukana olevat korkeakoulut ovat saaneet “kasvot”.  Yhteyden ottaminen toiseen korkeakouluun on helpompaa ja vahvistaa yhteistyötä kun ollaan opittu puhumaan samaa kieltä avaamalla muun muassa toistemme opetussuunnitelmien kiemuroita ja koodeja.  Hankkeen myötä on syntynyt keskinäinen luottamus koska toiminta yhdessä on läpinäkyvää. Tämä edistää hankkeessa tavoitteiden mukaisesti eteenpäin vietävää yhteistyötä.

Myös toisten korkeakoulujen vahvuuksien ja heikkouksien  tunnistaminen mahdollistaa hyvän yhteisen keskustelun. Yhteinen ideointi ja olemassa olevien voimavarojen yhdistäminen tuottaa uudenlaisia koulutuskokonaisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuden rakentaa käyttäjälähtöisiä palveluja avoimen opintoja suunnitteleville. Myös maantieteellisten etäisyyksien tuomat haitat saatetaan kääntää eduksi kun voidaan tarjota yhteisesti hallinnoituja kokonaisuuksia. Haasteet kannustivat miettimään uudenlaisia ratkaisuja ja vaativat paneutumista ja kunnon selvitystyötä ja sopimuksia, mutta samalla saatiin malli toimia yhdessä ihan sopimuspohjaisesti. Tämä lisää yhteistä  tietämystä toisten korkeakoulujen päätöksentekoprosesseista ja tavasta hoitaa asioita. Sen lisäksi kaukana toisistaan sijaitsevilla kampuksilla on sijainnistaan johtuen erilaisia työelämän tarpeita joista voidaan yhteisesti jakaa tietoa ja miettiä ratkaisuja. Tästä esimerkkinä vaikkapa koulutustarjonta, työllistyminen ja tulevien soteratkaisujen tuottamaan osaamistarpeeseen vastaaminen pääkaupunkiseudulla.  Toisaalta keskinäinen läheisyys toisten toimijoiden kanssa tuo alueellista vahvuutta.  Hankkeessa se korostui itäsuomalaisten ammattikorkeakoulujen ja yliopiston koulutustarjonnan yhdistämisenä yhteiseksi  koulutustarjottimeksi.

Pitkäkestoinen hanke mahdollistaa myös liittymisen eri korkeakoulujen hankkeisiin ja tuo synergia etuja hankkeiden välille. On ehdottomasti etu, että hankkeessa on mukana eri taustaisia toimijoita eri korkeakouluista ja työelämästä, tämä mahdollistaa oman osaamisen jakamisen ja toisilta oppimisen. Samoin hankkeen pitkäkestoisuus mahdollistaa tavoitteellisen ja määrätietoisen yhdessä kehittämisen.

Ulla Kekäläinen, UEF

Heli Rinnekallio, Karelia

Kirsi Sukula-Ruusunen, Diak

Sirpa Ylönen, Diak