20 Apr

YHDESSÄ NÄKYVÄKSI

Mitä tehtiin?

Sote-pilotin yhdeksi kehittämisen kohteeksi nostettiin YHTEISEN OPINTOTARJOTTIMEN pilotointi keväälle -18. Taustalla oli ajatus Avot-hankkeen yhteistyöverkostojen laajentamisesta, pilotin kokemusten jalkauttamisesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön LAPE (Lapsi- ja perhepalveluiden) -kärkihankkeen esille tuomasta  lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien osaamisen vahvistamisen tarpeesta. Yhteistyökorkeakouluiksi tulivat Diakonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Karelian lisäksi Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Yhteinen opintotarjotin haluttiin luoda käyttäjäystävälliseksi, eli tarjottimen sisältö jäsennettiin valmiiksi neljään laajempaan teemaan: lasten ja nuorten kasvu ja kehitys, lastensuojelu, haastavat tilanteet ja kriisit sekä lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen. Tarjotin rakentui sisältölähtöisesti perinteisen korkeakoululähtöisyyden sijaan.  Mukaan valittiin verkko-opintoja, jolloin osallistua voi valtakunnallisesti.

Yhteinen tarjotin antaa opiskelijalle mahdollisuuden valita tarjonnasta ajankohdiltaan ja kestoltaan itselleen sopivimmat opintojaksot ja tekee samalla kertaa näkyväksi aiheeseen liittyvää tarjontaa. Samalla saadaan näkyväksi alueet, joissa koulutustarjontaa on mahdollista kehittää. Tarjottimen päivitystä tehdään säännöllisesti lukukausittain. Valmiiseen ja visuaalisesti hyvin muotoiltuun pohjaan päivitysten teko on sujuvaa ja mahdollistaa myös yhteistyöverkoston laajentamisen jatkossa.  

Yhteisen tarjottimen rakentamiseen liittyi myös haasteita. Koska tarjotin haluttiin toteuttaa ensisijaisesti sähköiseen muotoon, piti linkitykset tehdä myös oikeisiin ja ajantasaisiin opintojen toteutussuunnitelmiin. Korkeakoulujen järjestelmien muutokset voivat tässä työssä aiheuttaa aikatauluihin liittyviä haasteita. Lisäksi joihinkin opintojaksoihin on määritelty opiskelijakiintiöt avoimen opiskelijoille.  

Tarjottimelle ostettiin Facebook-kampanja, joka osoittautui hyväksi ja toimivaksi markkinoinnin välineeksi sähköiselle esitteelle. Näin tarjotin tavoitti todennäköisesti sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät olisi eksyneet yksittäisten oppilaitosten sivuille etsimään tietoa kunkin oppilaitoksen tarjonnasta.

Mitä hyötyä?

  • Yhteinen opintotarjotin on suhteellisen helppo toteuttaa
  • Markkinointi voidaan hoitaa yhteistyössä
  • Saamme tietoa muiden korkeakoulujen tarjoamista opinnoista
  • Työelämälle päin tulee näkyväksi osaamisen kehittämiseen liittyvät mahdollisuudet
  • Madaltaa oppilaitosrajoja
  • Yhteistyötä on mahdollisuus syventää ja laajentaa niin työelämän kuin korkeakouluverkoston suuntaan
  • Yhdistää ammattikorkeakoulujen  ja yliopistojen opintotarjontaa luontevasti
  • Käyttäjäystävällinen: tuo samalla kertaa esille useamman oppilaitoksen tarjoamia mahdollisuuksia
  • Antaa mahdollisuuden oppilaitoksille ja työelämälle tarkastella saatavilla olevaa koulutustarjontaa yhdessä ja esittää koulutustarjonnan kehittämiseen liittyviä ideoita

Opintotarjotin on julkaistu aiemmin hankkeen sivuilla lape_verkkoesite_

Esitettä päivitetään kevään -18 aikana ja mukaan tulevien korkeakoulujen verkostoa ollaan laajentamassa.

Sote-pilotin puolesta, Sirpa Ylönen