06 Sep

Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet vastaavat odotuksiin jatkuvasta oppimisesta

Hankkeeseen liittyvä ulkopuolinen arviointitutkimus on valmistunut. Arviointi toteutettiin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella 1.6.2016 – 30.4.2018. Hankkeen tieteellisenä johtajana toimi professori Jussi Välimaa, hankkeen päävastuullisena tutkijana toimi KT erikoistutkija Helena Aittola ja tutkijana YTM projektitutkija Taru Siekkinen.

Helena Aittola, Taru Siekkinen & Jussi Välimaa (2018). Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeen arviointi. LOPPURAPORTTI. Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos

Aiheensa puolesta työelämälähtöisen jatkuvan oppimisen edistäminen on jopa ajankohtaisempaa nyt kuin hankkeen alkaessa 2016 ja keskustelu käy kiivaana mm. hallituksen esityksestä, joka sallisi tilaustutkinnot. Elinkeinoelämän keskusliitto ja

Sivistystyönantajat painottavat kokonaisten tutkintojen sijaan tutkintoja pienempiä kokonaisuuksia kuten tutkinnon osia ja moduuleita. Rakennusteollisuus menee tätäkin pienempiin yksiköihin eli opintopisteajatteluun. Avoimen korkeakouluopetuksen yhteistyöverkoston laajentaminen yrityksiin ja maksukattojen poisto toisi lisää mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Voisiko tällä aloittaa?

AVOT-hankkeen arvioinnissa tutkijat ehdottavat lisää ennakointiosaamista työelämälähtöisen koulutuksen toteuttamiseen, työelämän edustajia mukaan opetussuunnitelmien määrittelyyn ja opetukseen sekä työelämäyhteistyön vahvistamista esim. alueellisesti. Suuntaamalla avoimen korkeakouluopetuksen toimintaa paremmin työelämän tarpeisiin saadaan resursseja jatkuvan oppimisen toteutuksiin. AVOT-hanke päättyy, mutta työelämälähtöisen osaamisen kehittämisen eteen tehtävä työ jatkuu.