28 Mar

SOTE-PILOTIN WEBINAARISARJAN KOKEMUKSIA

Mitä teimme?

Sote-pilotissa toteutettiin  syksyn -17 aikana neljän kerran Webinaarien sarja. Tavoitteena oli tuottaa tietoa työelämän uusiin haasteisiin,  tarjota työelämän ja avoimen korkeakoulun toimijoille asiantuntija-alustuksia ajankohtaisista teemoista. Toiminnan ideana oli, että alansa huippuasiantuntijat jakavat uutta tietoa, kokemuksia ja uusia ajatuksia siitä, miten muun muassa  tulevaan sosiaali- ja terveysalan kehitykseen vastataan ja digiaikaan siirrytään. Ajatuksena oli, että saataisiin aikaan  keskustelua itse  Webinaarin aikana, mutta erityisesti heräteltäisiin osallistujia miettimään sitä, mitä kuullut asiat tarkoittavat heidän työssään ja työpaikallaan.

Ajankohtaisia, kiinnostavia aiheideoita kerättiin työelämän yhteistyökumppaneilta ennakkoon. Myös sitä, keitä haluttaisiin kuulla alustajina kysyttiin.

Suosituimmiksi  teemoiksi nousivat: (Sote)-palveluiden ulkoistaminen ja kilpailutus, Lean-periaatteiden soveltaminen asiantuntijatyössä ja johtamisessa, uusin teknologia hyvinvointipalveluissa (robotiikka ja tekoäly) sekä kokeileva kehittäminen ja innovaatiotoiminta sote-alalla.

Ensimmäiselle Webinaarille löydettiin  alustajaksi HT Suvituulia Taponen Aalto-yliopistosta ja hän kertoi uudesta hankintalaista ja sen soveltamisesta tällä hetkellä. Viesti oli,  että hankintoihin liittyvät kilpailutukset ja -ratkaisut ovat osin  keventyneet  ja helpottuneet.

Seuraavassa webinaarissa oli CEO Heikki Pörin Lean -periaatteiden soveltaminen asiantuntijatyössä ja johtamisessa. Hänen puhettaan kommentoi Espoon kehitysjohtaja Tuuli Heinonen.

Kolmas webinaari käsitteli hyvinvointiteknologiaa ja sen nykykehitystä otsikoilla:  It-kehityshankkeet ja tulevaisuudennäkymät Sote-alalla,  sen piti johtaja Juha Sorri CGI:sta. Sairaanhoitaja  Mari Naaralainen Turun yliopistollisesta sairaalasta kuvaili  uutta teknologiaa hyvinvointipalveluissa, Virtuaalisairaala 2.0 hankkeen ja sydänsairauksien talon esittelyn muodossa. Näihin esityksiin liittyi kommenttipuheenvuoro, jonka piti tietohallintojohtaja Tapio Järvenpää/ Varsinais-Suomen maakunta- ja soteuudistuksesta.

Neljännen webinaarin otsikkona oli Arvokasta vanhenemista omatoimisuutta tukemalla. Alustuksen piti kehittämisasiantuntija Kati Nygren Siun Sotesta,  toinen esitys oli:  Pienestä ideasta valtakunnalliseksi – Vie vanhus ulos -kampanjasta, jota esitteli  TtM Eveliina Hovinen, Ikäinstituutista.

Millainen palaute?

Webinaarien sarjalla oli yhteensa 120 kuulijaa. Osa kuunteli kaikki neljä kertaa, jotkut kuuntelivat vain mieleisensä. Osallistujissa oli paljon oppilaitosten henkilökunnan edustajia, lisäksi työelämäedustajia ja opiskelijoita. Webinaarisarjaan ilmoittautuneille  lähetettiin Webropolilla tehty palautekysely, johon saatiin 22 vastausta.

Palautekyselyssä pyydettiin osallistuneita arvioimaan webinaarien ajankohtaisuutta työelämän näkökulmasta ja webinaarien antia oman työn kannalta.

Tehdyn palautekyselyn mukaan webinaarit koettiin pääsääntöisesti ajankohtaisiksi tai erittäin ajankohtaisiksi työelämän näkökulmasta. Webinaarien teemojen välillä oli vaihtelua siinä, kuinka tärkeäksi niiden anti koettiin oman työn kannalta. Sote-alan ulkoistaminen ja kilpailutus sekä Lean-periaatteiden soveltaminen asiantuntijatyössä ja johtamisessa koettiin oman työn kannalta merkityksellisimmiksi.

Avoimissa palautteissa aiheiden kerrottiin olleen erittäin mielenkiintoisia, tunnin olleen  sopiva kestoaika ja tekniikan toimivuudesta saatiin positiivista palautetta.

Mitä opimme?

Opimme että, webinaarit:

 • Ovat hyvä tapa johdattaa tiedonlähteille
 • Mahdollistavat lyhyet hyvät tietoiskut aiheesta
 • Kokoavat asiantuntijatietoa yhteen
 • Eivät vaadi lopulta mahdotonta työmäärää
 • Eivät välttämättä vaadi suuria rahallisia resursseja, kun osaajia myös omissa organisaatioissa
 • Kokoavat hyvin järjestö- ja hanketoimijoita sekä opetus- ja sote-kentän toimijoita ja opiskelijoita yhteen
 • Ovat hyvä ja toimiva konsepti
 • Ovat selkeästi tarpeellisia
 • Tarjoavat mahdollisuuden osallistua yksittäin tai ryhmissä. Ne voivat toimia ryhmissä keskustelun avaajina, jolloin keskustelu jatkuu työyhteisöissä
 • Ovat matalan kynnyksen osallistumispaikkoja ja verkkototeutukseen on helppo osallistua
 • Osoittautuivat myös helpoksi olla osallistumatta vaikka on ilmoittautunut (yleensä noin puolet lopulta osallistui)
 • Tuottivat tallentamisessa ongelmia niin tekniikan kuin lupien suhteen, tallenteita kuitenkin toivottiin
 • Opimme, että webinaareille on löydettävä hyvä tekninen toteutustapa
 • On helppo markkinoida somen kautta
 • Pitää ohjeistaa osallistujille käytännön kysymysten osalta hyvin (mikit kiinni osallistujilta, chatissa kysymisen mahdollisuus jne.)

Mitä jatkossa?

Edellisestä oppineena webinaarien järjestäminen olisi mahdollista melko pienin järjestelyin ja on hyvä tapa saada näkemystä ja vahvistaa osaamista uuden edessä. SUOSITTELEMME!

Sote-pilotin puolesta:

Sirpa Ylönen (DIAK) ja Kirsi Sukula-Ruusunen  (DIAK)