03 Apr

Näkökulmia biotalouteen -kurssista jäi repullinen vinkkejä ja halu oppia lisää

AVOT-hankkeen biopilotissa on kerätty eri korkeakoulujen tarjoamia biotalouteen liittyviä verkko-opintoja ns. biotalousasiantuntijan osaamissalkuksi. Osaamissalkun avulla tutkitaan käytännössä, miten avoimen korkeakoulun opintoja voidaan tarjota joustavasti ja ketterästi niin, että ne vastaavat työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Osaamissalkun johdantokurssi on Karelian avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa oleva kahden opintopisteen laajuinen Näkökulmia biotalouteen -opintojakso. Johdantokurssin avulla opiskelija saa kokonaiskuvan biotaloudesta ja voi sen jälkeen valita itseään kiinnostavat opintojaksot osaamissalkkuun kerätyistä eri korkeakoulujen verkko-opinnoista.

Biotalouden opinnot kiinnostavat

Näkökulmia biotalouteen -kurssi on herättänyt laajaa kiinnostusta: kahdelle ensimmäiselle pilottiopintojaksolle viime syksynä ja vuoden 2017 alussa ilmoittautui yhteensä 120 opiskelijaa. Osallistujien kirjo on ollut monipuolinen ja kurssia on suoritettu niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Näkökulmia biotalouteen on täysin virtuaalinen opintojakso, jolla opiskelija etenee itsenäisesti omaan tahtiinsa kirjallisten ohjeiden avulla ja palauttaa tekemänsä tehtävät arvioitavaksi verkon kautta.

Kurssin aikana käydään läpi biotalouden keskeiset määritelmät, toimialat, Suomen biotalousstrategia sekä tulevaisuuden näkymät. Sisällöstä on pyritty tekemään monipuolinen ja kurssi sisältääkin sekä videoita että keskustelu-, pohdinta- ja monivalintatehtäviä.

Palaute on ollut positiivista: ”Kurssi loi mielestäni hyvää positiivista kuvaa tulevaisuudesta.” ”Biotaloudessa on paljon mahdollisuuksia Suomenkin talouskasvulle, kun vain osattaisiin hyödyntää ne mahdollisuudet.” ”Verkkoalusta oli erinomainen tapa suorittaa kurssi näin työssäkäyvälle.”

Kurssi kasvatti tiedonnälkää

Yksi Näkökulmia biotalouteen -opintojakson suorittaneista on joensuulainen Päivi Heinilä, joka on tehnyt pitkän uran pianonvirittäjänä. Heinilää motivoi biotalouden opintojaksolle itsensä kehittämisen ja tiedon lisäämisen tarve. Hän kertoo olleensa aina kiinnostunut ympäristöasioista ja halusi siksi suorittaa juuri biotalouden opintoja, vaikka varsinainen ammatinvaihto ei olekaan hänen mielessään.

Heinilän mukaan kurssi avasi mielenkiinnon ja sen kautta sai repullisen vinkkejä, joihin saattoi tutustua ajan kanssa. Hän huomasi itsessään hurjan tiedonnälän, joka lähti liikkeelle koulutuksen aikana. Hän löysi tietoa erilaisista kanavista ja prosessoi sitä koko ajan, silloinkin kun ei varsinaisesti ollut koneen ääressä opiskelemassa. Mieleen tuli koko ajan uusia ajatuksia ja kysymyksiä, joihin piti etsiä vastaus, mikä johti taas uusiin ajatuksiin ja kysymyksiin. Heinilä kuvailee opintojaksoa erittäin positiiviseksi kokemukseksi.

Opiskelu etänä toimi Heinilän mukaan erittäin hyvin eikä aikataulujen kanssa tullut ongelmia, kun opinnoissa sai edetä omaan tahtiin. Verkko-opinnoissa henkilökohtainen kontakti jäi vääjäämättä vähäiseksi ja palaute opettajalta tuli kirjallisesti verkkoympäristön kautta. Heinilä olisikin toivonut vielä enemmän henkilökohtaista palautetta, mutta koki lisäpalautteen tarpeen johtuneen osittain siitä, että edellisestä opiskelusta oli niin pitkä aika eikä hän osannut luottaa itseensä samoin kuin kokeneempi opiskelija.

Heinilä kertoo saaneensa kouluttajalta kannustavaa ja positiivista palautetta. Hänen mukaansa opintojaksosta jäi käteen ennen kaikkea yleissivistystä, paljon tietoa biotaloudesta ja halu oppia lisää.

Kirsi Taskinen
projektikoordinaattori
Karelia-ammattikorkeakoulu

Seuraava Näkökulmia biotalouteen -opintojakso järjestetään 15.5.–31.8.
Lisätiedot:
https://biotalousasiantuntijalle.wordpress.com/