03 Jul

Muuttuuko aikuiskoulutus työn mukana? AVOT-seminaarin anti pähkinänkuoressa

AVOT-hanke järjesti huhtikuussa Lahdessa seminaarin aiheesta ”Työ muuttuu – muuttuuko aikuiskoulutus?”. Iltapäivään osallistui AVOT-hankkeen toimijoiden lisäksi parisenkymmentä aikuiskoulutuksen murroksesta kiinnostunutta osallistujaa eri organisaatioista.

Iltapäivän ohjelmassa tarkasteltiin aluksi työelämän murroksen ja muutoksen megatrendejä kahden eri asiantuntijan voimin. Työelämän asiantuntija Esko Kilpi pohti aluksi sitä, miten työn ja osaamisen vaatimus on muuttunut vuosikymmenten kuluessa ensin suorituskeskeisyydestä prosessikeskeisyyteen ja siitä edelleen nykytyöelämälle tyypilliseen vuorovaikutuksen korostumiseen.

Esko Kilpi painotti, että tulevaisuuden työ tehdään entistä enemmän vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja samalla omien verkostojen merkitys ja hallinta korostuvat. Murros haastaa perinteisen oppimisen ja opettamisen. Oppimiselle on myös tulevaisuudessa valtava tarve, mutta valitettavasti nykyiset koulutusrakenteet ja koulutuksen järjestämisen tavat palvelevat tätä tavoitetta tällä hetkellä huonosti.

STTK:n erityisasiantuntija Leila Kurki toi omassa puheenvuorossaan esille sen, että aikuiskoulutukseen tarvittaisiin laajamittainen remontti, jotta työntekijöiden osaamisen kehittäminen saataisiin helpommaksi ja joustavammaksi. Tällä hetkellä aikuiskoulutuksesta puuttuvat elinikäisen ja jatkuvan oppimisen mallit ja tavat. Muutoksen keskeisinä elementteinä pitäisi olla työpaikoilla tapahtuva oppiminen osana työn tekemistä sekä digitalisaation mahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen.

Iltapäivän ohjelma jatkui ammattikorkeakoulujen jo toteuttamien työelämälähtöisten opintojen esittelyllä. Ensin Lahden ammattikorkeakoulusta TKI-asiantuntija Heidi Freundlich kertoi esimerkin, jossa heidän opiskelijansa työskentelivät Lahti2017 -kisoissa monialaisissa erilaisissa tehtävissä osana opintojaan. Työskentelemällä kisoissa opiskelijat saivat vähintään 5 opintopisteen edestä opintosuorituksia, mutta samalla myös arvokasta työkokemusta sekä asiakaspalvelukoulutuksen.

Karelia-ammattikorkeakoulussa puolestaan on kehitetty erilaisia yrittäjyyspolkuja opiskelijoille (http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/yrittajyys-ja-innovaatiotoiminta). Yrittäjyyden yliopettaja Heikki Immonen kertoi, että näyttävimmät esimerkit yrittäjyyspolusta ovat yhdessä NASA:n kanssa toteutettavat Epic Challenge -opinnot sekä Draft Programme -mikrorahoitusohjelma, jonka tukemana opiskelijoiden ja henkilökunnan yrittäjätiimit ovat vuosien varrella hankkineet jo yli miljoona euroa ulkopuolista rahoitusta yritysideoidensa kehittämiseen.

Lapin ammattikorkeakoulussa työelämäyhteistyö on otettu vahvasti mukaan uusiin opetussuunnitelmiin. Työelämäyhteistyötä voidaankin tarkastella toisaalta työelämälähtöisyytenä ja toisaalta työelämäläheisyytenä. Osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen, jossa työelämästä nousevat osaamistarpeet ovat keskiössä, haastaa myös opettajat pohtimaan uusia pedagogisia ratkaisuja ja organisoimaan oppimista uudella tavalla. Parhaimmillaan toimiva työelämäyhteistyö hyödyttää sekä opiskelijoita että alueen kehittämistä, kertoi opetuspäällikkö Helena Kangastie Lapin ammattikorkeakoulusta.

Kaiken kaikkiaan iltapäivä herätti osallistujissa ajatuksia ja sisällöistä käytiinkin vilkasta keskustelua. AVOT- hankkeessa työ sen eteen, että avoimet korkeakouluopinnot palvelisivat entistä paremmin työelämän muuttuvia tarpeita, jatkuu tiiviisti vielä reilun vuoden ajan. Hankkeen seuraava seminaari järjestetään Turussa 10.10.2017.