24 Oct

LUOTTAMUS ON YHTEISTYÖN KULMAKIVI

Hankkeessa yhteistyön kulmakivi muodostuu luottamuksesta, toisten kuulemisesta ja tuntemisesta. Tätä pääsimme harjoittelemaan AVOT-hankkessa Sote-pilotissa.

Pilotin ohjenuorana oli, että uutta saa kokeilla mutta on pitäydyttävä yhteistoimijoiden opetussuunnitelmissa. Muita rajaavia tekijöitä oli että mitään uusia järjestelmiä tai systeemeitä joista syntyy pysyviä lisäkustannuksia ei saa rakentaa hankkeen aikana. Näissä reunaehdoissa oli suhteellisen helppo pysyä toimintakykyisenä. Hankkeen toimijoiden joustavuus ja innovointikyky mahdollistivat isompiakin ponnisteluja vaativia osaamiskokonaisuuksia ja opiskelijaystävällisiä palveluja.

Yhteistyön kulmakivenä on työntekijälähtöisyys – tarjotaan avoimien korkeakoulujen opiskelijoille työelämän tarpeeseen vastaavia osaamiskokonaisuuksia. Korkeakoulut eivät kilpaile keskenään vaan toiminta lähtee työelämän osaamistarpeista ja ajankohtaisista aihealueista. Kunkin korkeakoulun tutkintojen eri osien yhdistelmistä on saatu luotua mielekäs kokonaisuus ja opintotarjotin.

Tässäpä muutamia näkökulmia ja toimintamallejamme

 • Uudenlainen tapa suunnitella ja kehittää opetusta: opetuksen yhteen synkronointi
 • Verkostossa toiminnan kehittäminen: Sovi ja suunnittele, yhteinen sopimuspohja
 • Opettajuuden uudet mahdollisuudet
 • Opiskelijoiden ohjaustarpeisiin vastataan yhdessä joustavasti
 • Yhdessä pystytään vastaamaan paremmin työelämän osaamistarpeisiin, kun yhdistetään olemassa olevia tutkinnon osia yhteen
 • Ongelmia ratkotaan yhdessä ja syntyy uudenlaisia toimintamalleja
 • Kuka muu voisi rakentaa uusia toimintamalleja hankkeessa kuin ne, jotka tuntevat toimintaympäristön? Ei hankkeita hankkeiden takia, vaan toiminnan aitoa kehittämistä!
 • Avoin yliopisto ja avoin amk yhteistyö on arvokasta oppimisen ja toiminnan kehittämisen kannalta

Mitä haasteita kohtasimme ja miten niihin vastattiin

 • Olemassa olevien opintojaksojen aikataulullinen synkronointi on haastavaa, otettava suunnittelussa hyvissä ajoin huomioon
 • Oppilaitosten erilaiset avoimen korkeakouluopetuksen toteuttamisen periaatteet tulevat yhteistyössä näkyviksi
 • Alkuohjaus korostuu, tätä kannattaa painottaa
 • Ohjauksesta ja koordinaatiosta vastaaminen vuoronperään on toimiva ratkaisu: Yhteinen verkkoympäristö osaamiskokonaisuudelle, johdantoluento (miten opiskelen yhteisopintoja, miten kirjaudun kunkin organisaation jaksolle jne.),  palautekeskustelut
 • Sopimusasiat pitää huolehtia heti alusta asti niin että ei jää tulkinnanvaraa ja sopimukset tulee päivittää
 • Opintoasiaintoimijat ja lehtorit on perehdytettävä hyvin

Mitä jää elämään?

 • Pilotoinnin tuloksena syntynyt yhteinen osaamiskokonaisuus INNOSTU IKÄÄNTYMISESTÄ 15op aiotaan toteuttaa yhteistyössä myös kevään 2019 aikana. Hyvin tehty pohjatyö ja yhteistyöverkostot jäävät elämään hankkeen loputtua, ja niiden varaan voidaan rakentaa tulevaa toimintaa.
 • Yhdessä tuotettu Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyn yhteinen opintotarjotin jää verkoston työvälineeksi hankkeen päätyttyäkin.

Mitä opimme?

Hankkeeseen osallistuminen on kuin yhteinen matka, jossa koetaan monia uusia asioita ja löydetään yhdessä uusia paikkoja, ihan tarkkaan ei tiedä mihin matka vie ja mitä tien päästä löytyy. Oli kiva olla matkalla mukana ja kiitos myös kaikille hankkeessa toimineille ja yhteistyökumppaneille!

Sote-pilottilaiset,

Ulla Kekäläinen, Itä-Suomen yliopisto

Pihla Nortela, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Heli Rinnekallio, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirsi Sukula-Ruusunen, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Sirpa Ylönen, Diakonia-ammattikorkeakoulu