26 Feb

Opintotarjotin lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville

Sosiaali- ja terveysalan pilotissa on koottu osaamisen täydentämiseen sopivia verkko-opintojaksoja yhteiseen Diakonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun opintotarjottimeen. Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville suunnatut koulutukset ovat avoimen korkeakouluopetuksen opintoja. Suurin osa koulutuksista on suoritettavissa verkossa.

Opintotarjotin