13 Dec

Innostu ikääntymisestä -Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen -osaamiskokonaisuus

Innostu ikääntymisestä -Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen  -osaamiskokonaisuuson käynnistymässä helmikuussa -17 ja ilmoittautuminen koulutukseen on parhaillaan käynnissä.

Koulutus on kehitetty kolmen korkeakoulun yhteistyönä Avot – hankkeen Sote-pilotissa.

Koulutus on suunnattu vanhustyössä toimiville sosiaali- ja terveysalan työntekijöille esimerkiksi lähihoitajille, sairaanhoitajille, sosionomeille, fysioterapeuteille, esimiehille, toiminnanjohtajille ja muille vastaaville henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa osaamistaan, työtään ja asiakaslähtöisiä sote-palveluita.

Osaamiskokonaisuus esite