18 Aug

Ilmoittautuminen Näkökulmia biotalouteen -opintojaksolle on nyt alkanut!

sp kuvaNäkökulmia biotalouteen (2 op) starttaa syyskuussa!

Opintojaksolla tutustutaan biotalouden keskeisiin määritelmiin ja toimialoihin, Suomen biotalousstrategiaan sekä biotalouden uusiin mahdollisuuksiin. Opintojakso on tarkoitettu kaikille biotaloudesta kiinnostuneille.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan osoitteessa opintopolku.fi (ilmoittautuminen 4.9. mennessä).

Näkökulmia biotalouteen -opintojakso on osa Biotalousasiantuntijan osaamissalkun opintoja. Osaamissalkkuun kuuluu verkko-opintoja useiden eri korkeakoulujen tarjonnasta. Opinnoista voi koota henkilökohtaisen ja omia tavoitteita palvelevan opintokokonaisuuden.

facebook.com/biotalousasiantuntijalle

biotalousasiantuntijalle.wordpress.com

Lataa laajempi esite

Lataa tiiviimpi esite