17 Aug

BIOTALOUS 2020 –LUVULLA – MILLAISTA OSAAMISTA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITAAN?

TI 20.9.2016 KLO 12:30 – 15:30, TURUN YLIOPISTO
(ICT-TALO, JOUKAHAISENKATU 3-5. RAKENNUS T54, SALI B2039, KS. KAMPUSKARTTA

Tilaisuus on suunnattu biotalouteen liittyvien toimialojen yrityksille ja muille tahoille, joita kiinnostaa tulevaisuuden työvoiman osaaminen ja korkeakoulutuksen sisältöjen suuntaaminen työelämän tarpeita vastaavaksi.

TILAISUUDEN OHJELMA:

Klo 12:30 Mitä biotalous on ja miten alan osaamista kehitetään tällä hetkellä. Helena Puhakka-Tarvainen, AVOT-hanke
Klo 12:50 Osallistujien esittäytyminen ja lyhyt kuvaus yritysten toiminnasta sekä liittymäpinnasta
biotalouteen. Paikalla olevat yritysten edustajat
Klo 13:15 Tulevaisuuspyörätyöskentely: Biotalouden osaamistarpeet 2020-luvulla
Kahvitauko
Klo 14:45 Tulevaisuuspyörätyöskentelyn tulosten koonti
Klo 15:15 Miten tästä eteenpäin? Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö tulevaisuudessa

Tervetuloa!
Ilmoittautumiset pe 16.9. mennessä ao. osoitteisiin.

Lisätietoja:
Helena Puhakka-Tarvainen, Karelia-amk, puh. 050 430 2418, helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi
Eeva-Riitta Koivunen, HY Avoin yliopisto, puh. 050 316 0523, eeva-riitta.koivunen@helsinki.fi
Lotta Nyholm, TY Avoin yliopisto, puh. 050 312 0939, lotta.nyholm@utu.fi
Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) –hankkeen tavoitteena on kehittää avointa
korkeakouluopetusta vastaamaan paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin. Keräämme hankkeessa
tietoa työelämän osaamistarpeista avoimen korkeakoulutuksen kehittämiseksi. Etsimme myös
yhteistyöyrityksiä ja -organisaatioita sekä lisäkoulutuksesta kiinnostuneita henkilöitä uusien sisältöjen ja
oppimismenetelmien pilotointiin.

PDF esite seminaariohjelma 20 9 2016