Blogi

 • Julkaistu 12.3.2018

  Osaaminen kehittyy ja muuttuu koko työuran ajan, ja työtehtävistä suoriutuminen merkitsee jatkuvaa omien ammattitaitojen fiilaamista. Aikuiskoulutus on hyvä keino ennalta ehkäistä osaamisvajeita. Aikuiskoulutustutkimuksen mukaan suurin este työikäisten koulutukseen osallistumiselle on

 • Julkaistu 26.2.2018

  Sosiaali- ja terveysalan pilotissa on koottu osaamisen täydentämiseen sopivia verkko-opintojaksoja yhteiseen Diakonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun opintotarjottimeen. Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville suunnatut koulutukset ovat avoimen

 • Julkaistu 23.2.2018

  AVOT-hankkeen loppuseminaari järjestetään 16.-18.5.2018 Silja Symphonylla Helsinki-Tukholma-Helsinki -risteilyllä. Aloitustilaisuus pidetään 16.5.2018 vielä satamassa ollessa klo 13.00-16.00 ja siinä keskitytään elinikäisen oppimisen ja aikuiskoulutuksen tulevaisuuden haasteisiin ja AVOT-hankkeessa saatuihin kokemuksiin. Kaikki

 • Julkaistu 05.2.2018

  AVOT- hankkeessa kehitetään työelämälähtöisen avoimen korkeakouluopetuksen toimintamallia, jota hyödynnetään avointen korkeakoulujen yhteistyössä myös hankkeen jälkeen. Tavoitteena on yhteistyön ketteryyttä lisäävä malli, jota käytetään avoimessa korkeakouluopetuksessa valtakunnallisesti. Toimintamallin pohjana ovat suunnittelun,